ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ สอบย้ายเข้า 2-2565.pdf
รายชื่อ สอบย้ายเข้า 2-2565.pdf
ตารางสอบ ย้ายเข้า 2-2565.pdf

การรับนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา

1. ส่งคำร้องขอสมัครระหว่าง วันที่ 1 -28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่

2. ตรวจสอบการสมัคร คลิกที่นี่
(ยังไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก่อน)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565

4. นักเรียนมาสอบ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565